Espen D. H. Olsen

Espen D. H. Olsen

Espen D. H. Olsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslomet - Storbyuniversitetet. Olsen har doktorgrad i statsvitenskap fra European University Institute (EUI) i Firenze, hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra EUI. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesser er hovedsakelig EU-statsborgerskap, deliberasjon mellom borgere, EUs kriser og borgerne, EUs migrasjonspolitikk, europeisk identitet og EUs historie. I tillegg er han opptatt av politisk teori med særlig blikk på historiske, teoretiske og metodiske sider ved studiet av statsborgerskap. Han underviser i statsvitenskapelige emner med vekt på offentlig styring, flernivåstyring, demokrati og kvalitativ metode. Han har publisert to bøker om statsborgerskap og rettigheter i EU, i tillegg til en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler.

Books by Espen D. H. Olsen