Geir Sunde Haugland

Geir Sunde Haugland

Geir Sunde Haugland ble cand.jur. i 2003 og arbeider som tingrettsdommer i Moss tingrett. Fra 2006 til 2016 var han ansatt som utreder for Norges Høyesterett. I denne perioden var han også sekretær for Metodekontrollutvalget, som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon ¿ åpen kontroll. Utvalget evaluerte lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

Books by Geir Sunde Haugland