Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen er forsker I ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Hun er statsviter, og forsker blant annet på medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning.

Books by Gro Sandkjær Hanssen