Marianne Millstein

Marianne Millstein

Marianne Millstein er forsker II ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Hun er samfunnsgeograf og forsker på byutvikling, lokaldemokrati, deltagelse og medborgerskap i Sør-Afrika og Norge. I tillegg til å lede DEMOSSPACE-prosjektet, jobber hun blant annet med internasjonale bynettverk sin rolle i klimaspørsmål, og hvordan byer forhandler spenninger i omstilling mot klimavennlig og rettferdig byutvikling.

Books by Marianne Millstein