Hege Kaarstein

Hege Kaarstein

Hege Kaarstein (ph.d.) har jobbet med TIMSS siden 2009 og overtok ledelsen i 2018. Hun deltar òg i den internasjonale ekspertgruppen for matematikk i TIMSS. Hennes interesser er blant annet lærernes undervisningskompetanse i matematikk, elevenes motivasjon for faget og svar på åpne oppgaver.

Books by Hege Kaarstein