Henning Bang

Henning Bang

Henning Bang (f. 1957) har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), og er siviløkonom fra NHH og psykolog fra UiO. Han har siden 1986 vært konsulent for en rekke bedrifter i privat og offentlig sektor. Bang har hele tiden kombinert sin konsulentvirksomhet med forskning på ulike sider av organisasjoners psykologi. Han arbeider i dag halv tid som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, UiO, og driver resten av tiden med utvikling av organisasjoner, team og ledere i Henning Bang AS.

Books by Henning Bang