Henriette Stryken Scharning

Henriette Stryken Scharning

Henriette S. Scharning har tidligere vært leder for Reklameutdanningen ved Norges Kreative Fagskole, der hun også har undervist på studiene i Interiør, Grafisk design og Illustrasjon. Siden 2010 har hun vært med å drive Emergence School of Leadership, en privat fagskole i Oslo som utdanner moderne prosjektledere.

Books by Henriette Stryken Scharning