Irene Trysnes

Irene Trysnes

Irene Trysnes (1976) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og leder for forskningsgruppen Samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning. Hun underviser i samfunnsfaglige emner i lærerutdanningene og har utgitt flere publikasjoner innenfor ungdomsforskning og samfunnsfagdidaktikk.

Books by Irene Trysnes