Martin Smith-Gahrsen

Martin Smith-Gahrsen

Martin Smith-Gahrsen (1973) er universitetslektor ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Han underviser i filosofi, etikk og religionsdidaktikk og forsker på profesjonsfaglig digital kompetanse og bruk av virtuell virkelighet (VR) i utdanning.

Books by Martin Smith-Gahrsen