Jan Frode Haugseth

Jan Frode Haugseth

Jan Frode Haugseth (f. 1977) har doktorgrad i sosiologi fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har i tillegg arbeidet som førsteamanuensis og foreleser om blant annet sosiologisk teori og kvalitativ metode, i tillegg til digitale og sosiale medier.

Books by Jan Frode Haugseth