Jan Grund

Jan Grund

Jan Grund er professor i helseledelse ved Handleshøgskolen BI, der han også har vært prorektor i åtte år. Grund har bred erfaring fra offentlig sektor. Han har vært spesialrådgiver for Sosialdepartementet, planleggingssjef i Helsedirektoratet og har vært ressursperson og ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg. Han har også bred erfaring som styreleder og styremedlem for kulturinstitusjoner.

Books by Jan Grund