Jens Eilert Garbo

Jens Eilert Garbo

Jens Garbo er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Han er lærerutdannet og har tidligere arbeidet som lærer, rektor og i kommunal skoleadministrasjon. Garbo har i en årrekke vært opptatt av profesjonsspørsmål, organisasjonsutvikling og utdanningsledelse og er en mye brukt foredragsholder.

Books by Jens Eilert Garbo