Vidar Raugland

Vidar Raugland

Vidar Raugland har drevet egen advokatpraksis i 35 år med bl.a. arbeidsrett og skolejuss som spesiale. Han har i en årrekke ledet rettshjelpsprosjekter i utviklingsland og bidratt til bygging av advokatforeninger lokalt. Raugland har skrevet flere fagbøker og artikler og benyttes som foredragsholder og voldgiftsdommer.

Books by Vidar Raugland