Jørn Kroken

Jørn Kroken

Jørn Kroken er rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark, sosial- og helseavdelingen. Han har lang erfaring fra kommunal tjenesteyting og spesialisthelsetjenesten, og har i hovedsak hatt ulike arbeidsoppgaver knyttet til tjenesteyting for personer med utviklingshemning. Han er spesielt opptatt av bruk av tvang og makt overfor denne gruppen og har blant annet utgitt flere fagartikler om dette temaet.

Books by Jørn Kroken