Kari Marie Trøften Gamst

Kari Marie Trøften Gamst

Kari Marie Trøften Gamst er dr.polit. og spesialpedagog med lang erfaring fra forebyggende arbeid og rådgivning i PPT,
barnehage/skole og barnepsykiatri. Hun har deltatt i oppbyggingen av etterutdanningen i kommunikasjon med barn i tilrettelagte avhør ved Politihøgskolen i Oslo, hvor hun en årrekke har undervist. Hun har vært ansatt som spesialrådgiver ved RVTS-Ø. I dag er hun blant annet sensor ved Politihøgskolen og Universitetet i Oslo, veileder master og doktorgradsstudenter og har oppdrag som sakkyndig i rettssaker hvor barn vitner. Hun er også faglig ansvarlig for kompetanseprogrammet Barnesamtalen i barnevernet.

Books by Kari Marie Trøften Gamst