Lasse Brautaset

Lasse Brautaset

Lasse Brautaset (f. 1957) har studert jus ved Princeton University, University of Oregon School of Law og Universitetet i Oslo.

Brautaset har tilbrakt to år som assisterende professor ved Nordisk institutt for sjørett i Oslo, hvor han blant annet har forelest i engelsk og amerikansk jus. Hans faglige interessefelt inkluderer maritim sikkerhet og miljøtemaer.

Books by Lasse Brautaset