Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen er psykolog, dr.psychol. og professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Books by Liv Mette Gulbrandsen