Magdalena W. Agdestein

Magdalena W. Agdestein

Magdalena Wagner Agdestein er førsteamanuensis emerita ved Universitetet i Tromsø og har tatt doktorgrad om metaforer om psykisk sykdom i et språksammenliknende perspektiv (2014). Hun har lang undervisningserfaring fra videregående skole, grunnskole og voksenopplæring og har også arbeidet for forskjellige bedrifter, blant annet som språkkonsulent og oversetter. Agdestein har også vært lærebokforfatter i to læreverk for tyskundervisning i den videregående skole ("Alles Gute!" 2 og 3 og "Perspektive" 1, 2, 3) og publisert en rekke didaktiske artikler.

Books by Magdalena W. Agdestein