Mari Mellum

Mari Mellum

Mari Mellum (f. 1974) er redaktør i Norsk kommunikasjonsforening. Hun er cand.polit. fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Mellum har mangeårig bakgrunn som journalist og redaksjonssjef, og er medforfatter av boken "Her hviler..." (1999).

Books by Mari Mellum