Marte Mangset

Marte Mangset

Marte Mangset er sosiolog og førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun forsker på temaer knyttet til utdanning, forskning, byråkrati, eliter og forholdet mellom kunnskap og makt.

Books by Marte Mangset