Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring, integrasjon og etnisk ulikhet, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap og hvordan det går med etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid.

Books by Arnfinn H. Midtbøen