Martin Hennig

Martin Hennig

Martin Hennig er postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han forsker på europeisk og internasjonal handelsrett og underviser i EU-/EØS-rett.

Books by Martin Hennig