Morten Kjelland

Morten Kjelland

Morten Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ble i 2008 dr. juris på avhandlingen «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten», og har utgitt flere bøker og artikler innen erstatningsrett. Kjelland har også vært fagsekretær for Personskadeerstatningsutvalget (NOU 2011: 16).

Books by Morten Kjelland