Morten Ruud

Morten Ruud

Morten Ruud har hele sin karriere vært tilknyttet Justitsdepartementet, som lovrådgiver, sjef for polaravdelingen og departementsråd fra 1997 til 2012. Han var gjesteforsker ved PluriCourts, Universitetet i Oslo og har tidligere vært sysselmann på Svalbard. Han har representert Norge i mange forhandlinger om menneskerettigheter i FN og Europarådet, senest som leder for Europarådets styringskomité for menneskerettigheter 2020-2021.

Books by Morten Ruud