Natallia B. Hanssen

Natallia B. Hanssen

Natallia Bahdanovich Hanssen er professor i spesialpedagogikk ved Nord universitet og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er leder for forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Hanssen er utdannet lærer i musikk og sang og med en fordypning i nasjonal og internasjonal kunst. Hennes forskningsområder omfatter først og fremst spesialpedagogikk og spesialpedagogisk praksis - samt ulike problemstillinger knyttet til språkvansker.

Books by Natallia B. Hanssen