Ragnhild Merete Hassel

Ragnhild Merete Hassel

Ragnhild Merete Hassel er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hassel har bibliotekfaglig og pedagogisk utdanning, mellomfag i sosialantropologi og master i tilpasset opplæring med spesialpedagogisk fokus. Hun har lang erfaring fra bibliotek-, kultur-, og utdanningssektoren. Mangfold og inkludering har vært et særlig interessefelt gjennom mange år.

Books by Ragnhild Merete Hassel