Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr er professor emeritus i pedagogikk ved DMMH, Høgskolen for barnehagelærerutdanning. Han har drevet skole- og barnehageforskning og utgitt bøker og skrevet artikler i tidsskrifter og bøker. Flere av disse er utgitt i andre nordiske land og USA. Forfatteren har undervist ved universitet, høgskole og grunnskole, deltatt i reformarbeid, og i forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Books by Ole Fredrik Lillemyr