Randi Neteland

Randi Neteland

Randi Neteland er førsteamanuensis på Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet(HVL). Fagfeltet hennes er norsk språk, språkbruk, språklig variasjon og -endring, og barns språkutvikling. Randi Neteland vant Universitetsforlagets lærebokpris for 2018.

Books by Randi Neteland