Stig Stenslie

Stig Stenslie

Stig Stenslie er forskningsdirektør ved Etterretningsskolen og sjef for Senter for etterretningsstudier. Han er også gjesteprofessor ved King's College London.

Books by Stig Stenslie