Sultana Ali Norozi

Sultana Ali Norozi

Sultana Ali Norozi er førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, hvor hun underviser og veileder bachelorstudenter og masterstudenter i spesialpedagogikk. Hun er spesielt opptatt av å utvikle og forbedre utdanningssystemet, og støtte de som møter særlige utfordringer. Hennes forskning spenner over et bredt spekter med fokus på wellbeing pedagogy, mangfold, inkluderende skoler, minoritetsutdanning og pedagogisk psykologi. Hun har publisert sitt akademiske arbeid i flere internasjonale, fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter.

Books by Sultana Ali Norozi