Trond Risto Nilssen

Trond Risto Nilssen

Trond Risto Nilssen (født 1967) er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han tok doktorgrad i historie ved NTNU i 2011 om etterkrigsbruk av tidligere konsentrasjonsleirer. Risto Nilssen har i tillegg skrevet om fangehistorie i Norge under den andre verdenskrig, etterkrigsoppgjør, minnekultur og historiebruk, blant annet: "Minnet om den radikale ondskap. Om fortidsbearbeiding og lidelsens pedagogikk" i Bernt Hagtvet (red.): "Folkemordenes svarte bok. Politisk massevold og systematiske menneskerettighetsbrudd i det 20. århundre" (2008) og "Falstad - nazileir og landssvikfengsel" (2008, med Jon Reitan). Han var også redaktør for "Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie" (2011, med Claudia Lenz).

Books by Trond Risto Nilssen