Claudia Lenz

Claudia Lenz

Claudia Lenz er professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av antisemittisme og rasisme ved MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og forsker I. ved Senter for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter. Hun er leder i Dembra (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) for lærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er historiebevissthet og minnekultur, demokrati og medborgerskap i skolen, samt forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet. Nyere publikasjoner: Døving, C. A. & Lenz, C. (2022). Norskhet, minnekultur og jødisk identitet: Før og nå - og med «Michelet-debatten» som et eksempel, Jødisk. Identitet, praksis og minnekultur, s. 314 - 332. Universitetsforlaget; Degnæs, M. E. & Lenz, C. (2022). En norsk Sonderweg? Snublesteiner som element i norsk-jødisk minne- og identitetsforhandling, Jødisk. Identitet, praksis og minnekultur,, s. 286 - 313. Universitetsforlaget.

Books by Claudia Lenz