Choose format

In stock
NOK 309

Å arbeide i barnehagen

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021799
  • Publication date: 13.08.2014
  • Book group: 215
Skal en ha kvalitet i barnehagen, må en tenke kompetanse på alle nivå. Denne boka inneholder grunnleggende kunnskap om barnehagen.
Boka gir bl.a. en innføring i det grunnleggende du trenger å vite om Rammeplan, lovverk, forskrifter, lek, språkutvikling, foreldresamarbeid, danning, medvirkning og barnehagens fagområder. Rammeplanen og lovverket går som en rød tråd gjennom boka. De enkelte temaene blir belyst med teorier og praktiske eksempler.

En bok for alle medarbeiderne i barnehagen.

Forfatterne har lang erfaring med kompetansehevingskurs for barnehageassistenter i høgskoleregi. De vet at kunnskap skaper engasjement, og at engasjement skaper kvalitet. Denne erfaringen bygger boka videre på.


Forfatterne er Anne Furu, Marit Granholt og Marianne Thoresen fra Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus og Anna Moxnes, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Marianne Thoresen

Marianne Thoresen er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har i tillegg lang og bred erfaring fra arbeid i barnehage.
More about the author

Marit Granholt

Marit Granholt er høgskolelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høskolen i Oslo og Akershus
More about the author

Anna Moxnes

Anna R. Moxnes er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold.
More about the author

Anne Furu

Anne Furu er høgskolelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus.
More about the author