Choose format

In stock
NOK 429

Å undervise om Holocaust

Utfordringer og innganger
Hvordan kan undervisning om Holocaust bidra til innsikt og refleksjon snart 80 år etter krigen?
Dagens elever tilhører en generasjon som knapt nok har hørt historier om annen verdenskrig fra familiemedlemmer som har opplevd den, men der mange har ulike kulturelle referanser i bagasjen, og fått med seg fortellinger om krigen fra bøker og film.

I denne boken setter forfatterne søkelyset på de didaktiske problemstillingene og dilemmaene som temaet Holocaust bringer med seg til klasserommet. I bokens åtte kapitler utforskes ulike sider ved det å undervise om Holocaust. Boken berører også undervisning om folkemordet mot norske rom, og forholdet mellom undervisning om Holocaust og andre folkemord.

Bidragene er basert på fersk forskning og forfatternes lange erfaring med undervisning i skole og lærerutdanning. De beskriver nyttige didaktiske perspektiver, gode undervisningsstrategier og metoder, men belyser også fallgruver som bør unngås.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215069173
  • Publication date: 21.05.2024
  • Book group: 217

Vidar Fagerheim Kalsås

Vidar Fagerheim Kalsås er førsteamanuensis i historie, historiedidaktikk og historiekultur ved Universitetet i Stavanger. Kalsås har en forskningsinteresse for formidling og undervisning av historie i og utenfor skolen, med et spesielt fokus på historiebruk, minoritetshistorie, demokratisk medborgerskap og bærekraftsdidaktikk. Nyere publikasjoner: Kalsås, V. F. (2022). Mellom historiske lærdomar og historisk tenking: Undervisningspraksisar kring temaet holocaust blant lærarar i norsk skule, Acta Didactica Norden 16, no. 3.
More about the author

Claudia Lenz

Claudia Lenz er professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av antisemittisme og rasisme ved MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og forsker I. ved Senter for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter. Hun er leder i Dembra (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) for lærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er historiebevissthet og minnekultur, demokrati og medborgerskap i skolen, samt forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet. Nyere publikasjoner: Døving, C. A. & Lenz, C. (2022). Norskhet, minnekultur og jødisk identitet: Før og nå - og med «Michelet-debatten» som et eksempel, Jødisk. Identitet, praksis og minnekultur, s. 314 - 332. Universitetsforlaget; Degnæs, M. E. & Lenz, C. (2022). En norsk Sonderweg? Snublesteiner som element i norsk-jødisk minne- og identitetsforhandling, Jødisk. Identitet, praksis og minnekultur,, s. 286 - 313. Universitetsforlaget.
More about the author