Vidar Fagerheim Kalsås

Vidar Fagerheim Kalsås

Vidar Fagerheim Kalsås er førsteamanuensis i historie, historiedidaktikk og historiekultur ved Universitetet i Stavanger. Kalsås har en forskningsinteresse for formidling og undervisning av historie i og utenfor skolen, med et spesielt fokus på historiebruk, minoritetshistorie, demokratisk medborgerskap og bærekraftsdidaktikk. Nyere publikasjoner: Kalsås, V. F. (2022). Mellom historiske lærdomar og historisk tenking: Undervisningspraksisar kring temaet holocaust blant lærarar i norsk skule, Acta Didactica Norden 16, no. 3.

Books by Vidar Fagerheim Kalsås