Choose format

In stock
NOK 599

Barnevernspedagog: En grunnbok 2. utgave

Gjennomgående fokus på barns medvirkning, samarbeidet med foreldre, og barnevernet som arbeidsfelt gjør boka til et viktig bidrag til felles faglig fundament for barnevernspedagogutdanningene i Norge.

Forfatterne har utgangspunkt i nasjonal og internasjonal forskning, praktisk erfaring og sentral grunnlagslitteratur når de gjennomgår og drøfter sentrale deler av barnevernspedagogens historie, verdiforankring, kunnskapsområder og profesjonskompetanse.

Kapitlene svarer blant annet på:
Hvordan kan barnevernspedagogen gjennomføre samtaler og samarbeid med barn og unge, og hvilke muligheter og utfordringer gir foreldresamarbeid?

Hvordan være en reflektert praktiker? Og hvordan samarbeide tverretatlig og tverrfaglig?

Hva er emosjonelt arbeid og hvilken betydning får det for barnevernspedagoger?

Hvordan forstår vi, og snakker om, risiko og utenforskap?

Hva vil det si at barnevernspedagogen er en rettsanvender?

Hva er en helhetlig forståelse av barn, unge og deres familier, og hvordan kan kulturpsykologisk og sosiokulturell forståelse barn og unge bidra i forståelsen?

Hvilken betydning har det å tilhøre urbefokningen eller familier som har migrert og er transnasjonale?

Hvordan kan barnevernspedagogen som profesjonell skjønnsutøver håndtere tvang og makt og handle etisk godt?

På hvilken måte bidrar sosialpedagogiske perspektiver til barnevernspedagogens arbeid?

Bokens forfattere: Ingunn Studsrød, Veronika Paulsen, Inge Kvaran, Kate Mevik, Anne Wullum Aasback, Elisabeth Backe-Hansen, Solveig Botnen Eide, Karsten Brynildsrud, Joakim Caspersen, Marte Knag Fylkesnes, Hulda Mjöll Gunnarsdottir, Eva Berthling Herberg, Randi Juul, Sigrid Nordstoga , Merete Saus, Anita Skårstad Storhaug, Oddbjørg Skjær Ulvik, Lena Catherine Lossius Westby.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215071862
  • Publication date: 15.07.2024
  • Book group: 223

Ingunn Studsrød

More about the author

Veronika Paulsen

Veronika Paulsen er forskningsleder ved avdeling Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning.
More about the author

Kate Mevik

Kate Mevik er barnevernspedagog og sosiolog. Hun arbeider som dosent ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
More about the author