Choose format

In stock
NOK 499

Børsen

Markedsplass og møteplass 1819-2019
Oslo Børs er en del av den globale finanskapitalismen. Samtidig er den uttrykk for en nasjonal kapitalisme og et nav i Norges finansielle infrastruktur.

I 200 år har Børsen speilet norsk økonomi og samfunn. Den var sentral for trelasthandelen i det gamle Christiania, og en arena for elleville spekulasjoner under første verdenskrig. Da staten regulerte økonomien etter andre verdenskrig, fikk den markedsorienterte Børsen knapt noen rolle. Oljens inntog i 1970-årene ga ny fart også i aksjemarkedet. Men først med utviklingen av et moderne verdipapirmarked fra rundt 1980 trer Oslo Børs varig frem som en institusjon med betydning for mange.

Gjennom hele sin historie har Børsen jobbet for å være nyttig og relevant. Virksomheten har variert med næringslivets skiftende behov. I børsbygget har det blitt satt priser på smør og sukker, og det har blitt sertifisert revisorer. Børsen har huset kveldskurs for damer i handelskorrespondanse og reklame, og kringkastet informasjon om norsk næringsliv til inn- og utland. I lange perioder har den monumentale børsbygningen likevel ikke inneholdt stort mer enn en uniformert børstjener og noen få ansatte. I dag er Oslo Børs en digital og global møteplass - og markedsplass.

Denne boken forteller hvordan Børsen gjennom to århundrer har funnet sin form i spennet mellom lokale, nasjonale og internasjonale krefter.

Detailed information

  • Pages: 360
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031170
  • Publication date: 03.04.2019
  • Book group: 227

Lars Fredrik Øksendal

Lars Fredrik Øksendal (f.1972) er en forsker i økonomisk historie institusjonelt tilknyttet Norges Handelshøyskole hvor han også fikk sin doktorgrad fra (2008). Senere stoppesteder har vært Norges Bank, Arbeids- og Sosialdepartementet og nå siste Oslo Børs. Øksendal har primært arbeidet med emner fra finansiell og monetær historie, og kan vise til omfattende internasjonal publiseringsaktivitet. Han var medredaktør for «The Gold Standard Peripheries: Monetary Policy, Adjustment and Flexibility in a Global Setting» (2012) og medforfatter av «A Monetary history of Norway, 1816-2016» (2016) og «Modellbyggere. Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, 1967-2017» (2017).
More about the author

Camilla Brautaset

Camilla Brautaset (f.1971) er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Bergen. Brautaset er utdannet dr. oecon fra Norges handelshøyskole (2002) og har tidligere blant annet jobbet som forsker ved London School of Economics and Political Science (2002-2004). Brautaset har tidligere skrevet om norsk utenrikshandel, maritim historie, historiografi, transnasjonal historie og norsk-kinesisk historie, blant annet i Brautaset og Dent (eds.), «The Great Diversity. Trajectories of Asian Development» (2013) og Brautaset, Gregersen og Hestad Skeie (red.) «Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890-1937» (2018).
More about the author

Gunhild J. Ecklund

Gunhild J. Ecklund (f. 1968) er økonomisk historiker og sakprosaforfatter. Hun har bakgrunn som forsker ved Handelshøyskolen BI med særlig interesse for finanshistorie og økonomisk politikk, og ble dr. oceon. med avhandlingen «Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway (1945-1954)» (2008). Siden 2013 har Ecklund jobbet som selvstendig forfatter, formidler og fagrådgiver. Hun har skrevet barne- og ungdomsboken «Hva er økonomi? Fakta og funderinger» (2015), og tidligere blant annet vært medforfatter av «Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år» (2000) og «Norsk økonomisk politikk i det 20. århundre. Verdivalg i en åpen økonomi» (1999).
More about the author