Lars Fredrik Øksendal

Lars Fredrik Øksendal

Lars Fredrik Øksendal (f. 1972) er førsteamanuensis i økonomisk historie ved Høgskolen i Innlandet og har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i 2008. Øksendal har primært arbeidet med emner innenfor finansiell og monetær historie, og har blant annet vært tilknyttet Norges Bank, Arbeids- og Sosialdepartementet og Oslo Børs. Han har redigert The Gold Standard Peripheries: Monetary Policy, Adjustment and Flexibility in a Global Setting (2012) sammen med Anders Ögren, skrevet A Monetary history of Norway, 1816-2016 (2016) sammen med Jan Tore Klovland og Øyvind Eitrheim, Modellbyggere. Det tekniske beregningsutvalg for inntekstoppgjørene, 1967-2017 (2017) sammen med Eivind Thomassen og Børsen. Markedsplass og møteplass 1819-2019 (2019) med Camilla Brautaset og Gunhild J. Ecklund.

Books by Lars Fredrik Øksendal