Gunhild J. Ecklund

Gunhild J. Ecklund

Gunhild J. Ecklund (f. 1968) er økonomisk historiker og sakprosaforfatter. Hun har bakgrunn som forsker ved Handelshøyskolen BI med særlig interesse for finanshistorie og økonomisk politikk, og ble dr. oceon. med avhandlingen «Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway (1945-1954)» (2008). Siden 2013 har Ecklund jobbet som selvstendig forfatter, formidler og fagrådgiver. Hun har skrevet barne- og ungdomsboken «Hva er økonomi? Fakta og funderinger» (2015), og tidligere blant annet vært medforfatter av «Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år» (2000) og «Norsk økonomisk politikk i det 20. århundre. Verdivalg i en åpen økonomi» (1999).

Books by Gunhild J. Ecklund