Choose format

In stock
NOK 269

Den brysomme profesjonaliteten

Om skjønnsutøvelse og styring
Hvorfor er det viktig å legge bedre til rette for læreres skjønnsutøvelse?

Hvordan kan ledere bidra til å skape god skjønnsutøvelse i barnehage og skole?
Hvor langt strekker arbeidsgivers styringsrett seg i møte med profesjonsskjønnet?
Denne boken handler både om profesjonsyrkenes skjønnsutøvelse i barnehage og skole og om ledernes ansvar for tilrettelegging. Forfatternes intensjoner er å gi innsikt i lærernes rett og plikt til å utøve skjønn i sin hverdag.

For å kvalitetssikre skjønnet viser forfatterne at det bør stå i en faglig og kollegial sammenheng, i en løpende, lederinitiert kollokviegruppe. Det vil både være utviklende for den enkelte som skal utvise skjønn, og for alle andre deltagere i gruppen.

Boken henvender seg til lærere, ledere og tillitsvalgte i barnehage og skole, og studenter og lærere innenfor lærerutdanningene. Den har også viktige budskap til alle som er opptatt av utdanning og god profesjonsutøvelse, enten de har et politisk, administrativt eller juridisk utgangspunkt.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033891
  • Publication date: 24.07.2020
  • Book group: 893

Jens Eilert Garbo

Jens Garbo er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Han er lærerutdannet og har tidligere arbeidet som lærer, rektor og i kommunal skoleadministrasjon. Garbo har i en årrekke vært opptatt av profesjonsspørsmål, organisasjonsutvikling og utdanningsledelse og er en mye brukt foredragsholder.
More about the author

Vidar Raugland

Vidar Raugland har drevet egen advokatpraksis i 35 år med bl.a. arbeidsrett og skolejuss som spesiale. Han har i en årrekke ledet rettshjelpsprosjekter i utviklingsland og bidratt til bygging av advokatforeninger lokalt. Raugland har skrevet flere fagbøker og artikler og benyttes som foredragsholder og voldgiftsdommer.
More about the author