Choose format

NOK 399
Expected 6/28/21

Design av organisasjon

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215051727
  • Publication date: 28.06.2021
  • Book group: 212
I denne boken belyses mangfoldet av de designprosesser som foregår i moderne private og offentlige organisasjoner - fra forming av formelle og fysiske strukturer, til forming av organisasjonskulturer, arbeidsprosesser, identitet og visuelle uttrykk.

Mens for eksempel forsøk på design av organisasjonskultur hadde en storhetstid i 1980-årene og design av formaliserte styringssystemer preget siste halvdel av 1990-årene, preges samtiden blant annet av søkelys på design av tjenester (fysiske så vel som digitale), grønne bygg og (i alle fall inntil nylig) åpne kontorlandskap, logoer, og, igjen, design av organisasjonskultur. Til sammen fremstår et bilde av organisasjoner som samlinger av flere og nokså ulike besluttede ordener, som for eksempel et kvalitetssystem, en sikkerhetskultur, en prosedyre for håndtering av risiko eller for koordinering mellom flere organisatoriske enheter, et leanbasert pasientforløp, osv.

Kapitlene i boken bidrar samlet sett med perspektiver og refleksjoner som synliggjør både muligheter og begrensinger knyttet til design av organisasjoner

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans fokuserer på i hvilken grad forvaltningsorganisasjoner er i stand til å lære av erfaringer når de omstiller seg, og hvordan reformideer oppstår og spres globalt og nasjonalt.
More about the author

Bjørn-Tore Blindheim

Bjørn-Tore Blindheim er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.
More about the author

Lars Klemsdal

Lars Klemsdal er førsteamuensis ved institut for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO.
More about the author