Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans fokuserer på i hvilken grad forvaltningsorganisasjoner er i stand til å lære av erfaringer når de omstiller seg, og hvordan reformideer oppstår og spres globalt og nasjonalt.

Books by Kjell Arne Røvik