Lars Klemsdal

Lars Klemsdal

Lars Klemsdal er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hans forskning dreier seg om organiserings-, endrings- og læringsprosesser i organisasjoner, med spesielt søkelys på ledelse av endrings- og utviklingsprosesser og implementering av organisasjonsendring og aktørers rolle i dette.

Books by Lars Klemsdal