Choose format

In stock
NOK 329

Digital etikk

Big data, algoritmer og kunstig intelligens
Målet med denne boken er å skape innsikt i de etiske aspektene ved ny teknologi og valgene som beslutningstakerne og forbrukerne må ta. Forfatterne ser først og fremst på Big data, algoritmer og kunstig intelligens.

Digitalisering pågår i alle sektorer, og stadig flere beslutninger som omhandler menneskers liv tas av datamaskiner eller ved hjelp av dem. For eksempel jobber forskere for at algoritmer skal bli en stadig større del av medisinsk diagnostisering og behandling. Samtidig er prosessene bak avgjørelsene ofte lukket, og få vet hvordan disse viktige valgene tas.

Arbeidsgivere overlater stadig flere oppgaver til roboter, og det samme gjør myndighetene og de fleste av oss. Algoritmer gir oss nyhetsoppdateringer, svar på lånesøknader og forslag til alt fra produktkjøp og dating til hvem vi bør stemme på.

I denne boken stiller forfatterne en rekke etiske spørsmål vi bør ta stilling til, som:
-Hvor nøytral er teknologien?
-Hvordan kan kunstig intelligens bidra til et godt liv?

«Digital etikk» er en lettfattelig innføring for alle som jobber med digitalisering, og er også velegnet for studenter.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034218
  • Publication date: 01.07.2019
  • Book group: 228

Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, tilknyttet Senter for e-helse, og leder Norsk råd for digital etikk (NORDE). Hun forsker på digital etikk og har bidratt til flere bøker om emnet, og er en aktiv foredragsholder og samfunnsdebattant.
More about the author

Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø arbeider i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen digital sikkerhet, og har blant annet ledet NSMs Nasjonale cybersenter. Bergsjø har siden 2019 ledet Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).
More about the author