Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, tilknyttet Senter for e-helse, og leder Norsk råd for digital etikk (NORDE). Hun forsker på digital etikk og har bidratt til flere bøker om emnet, og er en aktiv foredragsholder og samfunnsdebattant.

Books by Leonora Onarheim Bergsjø