Choose format

In stock
NOK 519

Dobbelt opp

Om ruslidelser og psykiske lidelser. 4. utgave.
Hva har skjedd på fagfeltet ruslidelser og psykiske lidelser de siste årene? En lærebokklassiker i fjerde utgave bidrar med svar.

Kunnskapsgrunnlaget om rusmiddelavhengighet og psykisk lidelser er utvidet. Vi vet mer om hvordan samtidige problemer kan utredes, og med mer vekt på ressurser og muligheter hos den det gjelder. Vi har mer kunnskap og erfaring med recovery og recoveryorientert praksis, der den enkelte i størst mulig grad bestemmer hva som gir bedring.

I boken beskrives internasjonale erfaringer med tjenestemodeller der behandlerne flytter ut av kontor og institusjon til brukerens hjem og nærmiljø. I fjerde utgave beskrives i tillegg erfaringer og kunnskap med Norges 12 første oppsøkende behandlingsteam (ACT- og FACT-team).

Mer erfaring med hvilken rolle boligen spiller for mestring og bedring av ruslidelse og psykisk lidelser er også kommet til de seneste årene. Det samme gjelder arbeid og aktivitet som viktige faktorer for bedring, i tillegg til medisinsk og psykologisk behandling.

Reidunn Evjen er sosionom og ansatt ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Tone Øiern er journalist og arbeider som kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelse (NK-TSB).

Knut Boe Kielland er lege og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030524
  • Publication date: 01.08.2018
  • Book group: 213

Reidunn Evjen

Reidunn Evjen er sosionom og ansatt ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Hun har lang erfaring med fagfeltet samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) i kommune, og i spesialisthelsetjenesten og fra undervisning.
More about the author

Tone Øiern

Tone Øiern er journalist og har arbeidet med journalistikk og kommunikasjonsrådgivning i rus- og velferdssektoren. Hun har lang journalistisk erfaring fra fagmagasinet Stoffmisbruk / rus & avhengighet, og er i dag ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelse (NK-TSB).
More about the author

Knut Boe Kielland

Knut Boe Kielland er lege og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han ledet arbeidet med Nasjonal faglig veileder for utredning, behandling og oppfølging av mennesker med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ("ROP-retningslinjen").
More about the author