Tone Øiern

Tone Øiern

Tone Øiern er journalist og har arbeidet med journalistikk og kommunikasjonsrådgivning i rus- og velferdssektoren. Hun har lang journalistisk erfaring fra fagmagasinet Stoffmisbruk / rus & avhengighet, og er i dag ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelse (NK-TSB).

Books by Tone Øiern