Reidunn Evjen

Reidunn Evjen

Reidunn Evjen er sosionom og ansatt ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Hun har lang erfaring med fagfeltet samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) i kommune, og i spesialisthelsetjenesten og fra undervisning.

Books by Reidunn Evjen