Choose format

In stock
NOK 469

Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse
Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter retter seg både mot lærerstudenter og lærere som jobber i grunnskolen.
Boka gir konkrete og varierte eksempler på god praksis i arbeidet med å utvikle et positivt læringsmiljø på ulike trinn. Den stimulerer også til refleksjon rundt egen praksis og vil virke inspirerende og motiverende både for en nyutdannet lærer og for den som har lang fartstid i skolen.

Boka er en praktisk håndbok i effektiv og relasjonsorientert gruppe-og undervisningsledelse. Sentrale temaer er: positiv kommunikasjon med elever, etablering og undervisning av regler og rutiner, gode beskjeder, hvordan motivere elever, samarbeid med hjemmet og håndtering av problematferd.
Det legges vekt på hva hver enkelt lærer kan gjøre med sin elevgruppe for å utvikle et positivt læringsmiljø, og hvordan kollegaer kan støtte hverandre i dette arbeidet.

I tillegg til eksemplene presenterer forfatterne oppgaver og konkrete fremgangsmåter som gjør det enkelt for både enkeltlærere og lærerteam å ta boka i bruk i sitt daglige arbeid på skolen.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012131
  • Publication date: 04.05.2009
  • Book group: 225

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet er allmennlærer og spesialpedagog med over tyve års erfaring som kontaktlærer og sosiallærer. Hun arbeider nå i Majorstuteamet som er en del av veiledningstjenesten i Oslo kommune.
More about the author

Lasse Dahl

Lasse Dahl er allmennlærer med en amerikansk mastergrad i spesialpedagogikk og har 12 års erfaring som kontaktlærer og veileder i normalskole og spesialskole. Han jobber nå i et utadrettet team ved Brusetkollen skole og ressurssenter, og veileder i lærerprogrammet til Webster-Stratton og skoleprogrammet PALS (positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen).
More about the author

Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen har cand.paed.-graden i spesialpedagogikk med fordypning i sosiale og emosjonelle vansker hos barn. Han har erfaring fra både spesialskole og PPT, og jobber nå i et utadrettet team ved Brusetkollen skole og ressurssenter. Her jobber han som veileder i lærerprogrammet til Webster-Stratton og skoleprogrammet PALS (positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen).
More about the author