Inger Bergkastet

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet er allmennlærer og spesialpedagog med over tyve års erfaring som kontaktlærer og sosiallærer. Hun arbeider nå i Majorstuteamet som er en del av veiledningstjenesten i Oslo kommune.

Books by Inger Bergkastet